Ankieta Strong Leaders Creator in IT

Zdobądź tytuł Strong Leaders Creator in IT dla Twojej firmy!
Wypełnij formularz i oczekuj na wiadomość od naszego zespołu.
  Pytania ogólne  3. Czy firma jest oddziałem zagranicznej organizacji?


  5. Czy firma posiada politykę równych płac? (Pytanie od redakcji Forbes Women)

  I. Rekrutacja

  1. Czy w Państwa ogłoszeniach o pracę w j. polskim stosowana jest zarówno forma męska i żeńska?

  2. Czy firma korzysta z narzędzi rekrutacyjnych, które anonimizują kandydatów (rekruterzy nie znają płci ani wieku kandydatów) w trakcie naboru?

  3. Czy organizujecie Państwo rozmowy rekrutacyjne, gdzie rekruterami są osoby obu płci?

  II. Edukacja (dostęp do podnoszenia kwalifikacji)

  1. Czy w firmie działają wewnętrzne lub zewnętrzne programy mentoringowe* (zarówno dla kobiet jak i mężczyzn)?

  * Polega na opiece mentora podczas rozwijania kompetencji oraz realizacji ścieżki zawodowej osoby szkolonej. Mentoring to udzielanie rad nie tylko w zakresie konkretnych zadań, lecz także w sprawie kształtowania ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego.

  2. Czy firma prowadzi aktywne działania, aby pracownicy brali udział w wydarzeniach zewnętrznych w roli prelegenta/panelisty?

  3. Czy firma prowadzi aktywne działania, aby pracownicy brali udział w wydarzeniach wewnętrznych w firmie w roli prelegenta/panelisty?

  4. Czy w firmie promuje się tzw. "role models"*, które mogą być mentorami oraz zawodową inspiracją dla kobiet?
  * osoby stanowiące wzór do naśladowania
  5. Czy w firmie istnieją programy, które zachęcają do dzielenia się wiedzą wewnątrz firmy?

  6. Czy w firmie jest zaplanowany budżet szkoleniowy, który uwzględnia inne niż obowiązkowe szkolenia i certyfikacje, którymi objęci są pracownicy?

  7. Jeśli firma organizuje szkolenia (inne niż obowiązkowe), jakie są kryteria wg. których pracownicy otrzymują możliwość udziału w nich?

  8. Czy firma prowadzi program/szkolenia służące rozwijaniu umiejętności liderskich w zespole?

  9. Czy w firmie prowadzone są programy antydyskryminacyjne? (Pytanie od redakcji Forbes Women)

  III. Macierzyństwo i opieka

  1. W jaki sposób firma wspiera kobiety przed porodem i pójściem na urlop macierzyński? Należy uwzględnić także formę zatrudnienia inną niż Umowa o Pracę.

  2. Jakie wybrane metody, pozwalające kobiecie być na bieżąco z życiem firmy podczas urlopu macierzyńskiego, stosuje firma?

  3. Czy firma wspiera kobiety w powrocie z urlopu macierzyńskiego?

  4. W jaki sposób firma wspiera kobiety po powrocie z urlopu macierzyńskiego? Należy uwzględnić także formę zatrudnienia inną niż Umowa o Pracę.

  5. Jakie praktyki, pozwalające pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym, stosuje firma? Dotyczy kobiet i mężczyzn.

  6. Czy wyżej wskazane praktyki są oferowane zarówno kobietom, jak i mężczyznom?

  7. Czy w firmie mężczyźni korzystają z urlopu ojcowskiego / tacierzyńskiego / rodzicielskiego?

  8. Czy, a jeśli tak to w jaki sposób firma umożliwia podjęcie opieki nad osobami starszymi lub chorymi?

  9. Czy firma przyznaje podwyżki osobom przebywającym na urlopie macierzyńskim? (Pytanie od redakcji "Wysokie Obcasy Praca")

  IV. Ścieżka rozwoju

  1. Ile kobiet zajmuje w firmie poniższe stanowiska?  2. Ile kobiet awansowało na poniższe stanowiska w ciągu ostatniego roku?  3. Ilu mężczyzn awansowało na poniższe stanowiska w ciągu ostatniego roku?  4. Czy firma ma jasno określone kryteria awansu?